«Το ποταμάκι», Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Τα Νήπια σε ομάδες τοποθετούν στη σωστή χρονική σειρά τις εικόνες του ποιήματος και αφηγούνται, στην ολομέλεια, την ιστορία του.