«Ο κύκλος του νερού»

 Μελετώ και γνωρίζω τον κύκλο του νερού με εικαστική προσέγγιση.