Τα κρουστά μουσικά όργανα

Τα μελισσάκια μεταμορφώνονται σε μουσικούς κρουστών οργάνων. Τα γνωρίζουν, τα παίζουν και τέλος κατασκευάζουν τη δική τους μαράκα. Ένα ρολό από χαρτί υγείας, ρύζι  και τέμπερες είναι τα υλικά που χρησιμοποιούν.

Παιδικός Σταθμός 3