Ανακαλύπτοντας το φεγγάρι

Στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος μας, με θέμα το διάστημα, συζητήσαμε και εξερευνήσαμε το φεγγάρι και τα αστέρια. Μιλήσαμε για τους αστερισμούς, το σχήμα το φεγγαριού και τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό. Ακόμη, οι κρατήρες και ο σχηματισμός τους μας κίνησαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον.

Προνήπια 1 και 2