Γράφω το όνομά μου με πεζά

Στον μαγνητικό πίνακα, τα Νήπια σχηματίζουν το όνομά τους, επιλέγοντας τα πεζά γράμματα. Εστιάζουν στο αρχικό γράμμα που είναι πάντα κεφαλαίο.