Γνωριμία με τις αισθήσεις. Η όραση.

Πόσο καλή όραση έχουμε; Πόσο παρατηρητικοί είμαστε; Θα καταφέρουμε να βρούμε τα αντικείμενα που ζητάει η δασκάλα μας στην εικόνα του επιδιασκόπιου;

Παιδικός Σταθμός 3