Φυσικές επιστήμες

 Τα Νήπια, προσεγγίζοντας τις Φυσικές επιστήμες, μελέτησαν το πείραμα για τον κύκλο του νερού.