Πρόσκληση - Ο Μάγος του Οζ

«… και ξεκίνησαν οι φίλοι για τη σμαραγδένια χώρα,
για να βρούνε ό,τι τους λείπει, στη ζωή να πορευτούνε»

Στο ταξίδι αυτό ελάτε μαζί μας να βρείτε τον «Μάγο του Οζ» στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013, στις 19.00’.

Και η ιστορία ξεκινά…

Afisa

Καρδούλες για τις μανούλες

Στα προνήπια γιορτάσαμε τη γιορτή της Μητέρας και φτιάξαμε όμορφα κολιέ, με καρδούλες από πηλό, και κάρτες γεμάτες με τις πιο γλυκές μας ευχές.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου!

124

5

Προνήπια 2

H 30η Απριλίου Ημέρα κατά της Σωματικής Τιμωρίας Ανηλίκων

Η 30η Απριλίου κάθε χρόνου ορίζεται ως ημέρα κατά της Σωματικής Τιμωρίας Ανηλίκων σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3868/10 (Φ.Ε.Κ.129/3-8-2010 ) με σκοπό τη συνεργασία και τη συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη πρόληψη και καταπολέμηση της χρήσης της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3500/2006(Φ.Ε.Κ.232/24-10-2006) προβλέπεται, ότι «Η σωματική βία σε βάρος ανηλίκων ως μέσο σωφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής τους, επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα».

Στη χώρα μας συγκροτήθηκε, τον Οκτώβριο του 2005, Δίκτυο για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά με συμφωνητικό συνεργασίας των ιδρυτικών μελών: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρoστασίας και Αλληλεγγύης, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF.

Σκοποί του Δικτύου μεταξύ άλλων είναι:

- Η προώθηση της εξάλειψης κάθε μορφής σωματικής τιμωρίας στα παιδιά από οποιονδήποτε διότι παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη προαναφερόμενη Διεθνή Σύμβαση και προσβάλλει τη προσωπικότητά τους, τα εξοικειώνει με τη βία ως μέσο επίλυσης προβλημάτων και είναι επικίνδυνη για τη ψυχική και σωματική τους υγεία.

-Η υποστήριξη της ανάπτυξης δράσεων για τη πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά από ενήλικες σε βάρος των παιδιών ή ενώπιόν τους.

-Η εξάλειψη της κοινωνικής και νομικής αποδοχής της σωματικής τιμωρίας των παιδιών στη χώρα μας, ώστε αυτά να διαπαιδαγωγούνται μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή και με μεθόδους σύμφωνες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές επιστήμες.

Με το Ν.3094/2003 επαναπροσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη και επεκτάθηκε η αποστολή του και στο πεδίο της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Συνήγορος παρεμβαίνει μετά από αναφορά από κάθε ενδιαφερόμενο παιδί ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ή συγγενή ή τον επίτροπο. Επιπλέον, δύναται να επιλαμβάνεται και υποθέσεων αυτεπαγγέλτως.

Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3961/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 97/29-4-2011, εκδόθηκε η αρ. οικ.49540 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 877 / 2011 τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση για το «Συντονισμό Δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Απόφασης:

α) Συστάθηκε η πλήρης λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας με δωρεάν χρήση του σύντομου αριθμού κλήσης <<1107>> σε 24ωρη καθημερινή βάση.

β) Συστήνεται Δίκτυο με την επωνυμία «ΟΡΕΣΤΗΣ», που οργανώνεται από το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.). Στο Δίκτυο αυτό εντάσσονται και διασυνδέονται ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρεσίες αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους ανηλίκους σε κίνδυνο και στους ανήλικους παραβάτες. Στο ίδιο Δίκτυο μπορούν να ενταχθούν και ιδιωτικοί ή άλλοι φορείς του δημοσίου και των Περιφερειακών και τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Δύναται δε να αναπτύσσει συνεργασία με άλλα διεθνή ή εθνικά δίκτυα και φορείς που οι αρμοδιότητες τους εναρμονίζονται και οι δραστηριότητες τους εξυπηρετούν τους σκοπούς και τους στόχους του Δικτύου «ΟΡΕΣΤΗΣ».

Το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου «Ορέστης» αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους Δήμους, να συγκροτηθούν σε κάθε Δήμο Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων αποτελούμενες από κοινωνικούς λειτουργούς.

Στόχος είναι, να επιλύονται τα προβλήματα που θα ανακύπτουν με τη συνεργασία των Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) , των εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων των Δήμων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Όλοι οι φορείς που χορηγούν παροχές πρόνοιας και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, φροντίδας, αλληλεγγύης και προστασίας υποχρεούνται να συνδέονται με το παραπάνω σύστημα.

γ) Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Κ.Κ.Α τηρεί Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστασίας καθώς και ειδικά μητρώα, στα οποία καταχωρούνται στοιχεία ανηλίκων σύμφωνα με διάφορα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα αιτήματα για κοινωνική φροντίδα, όπως προστασία ή αρωγή, αναφορές και εισαγγελικές εντολές που αφορούν ανηλίκους, πορίσματα διερεύνησης συμβάντων έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο ή διάπραξης παράνομων πράξεων (κακοποίηση, παραμέληση, εμπορία, εκμετάλλευση, κ.ά.)

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δια μέσου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο είναι σε εθνικό επίπεδο ο κύριος συντονιστικός φορέας του δικτύου παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πληροφόρησης σε θέματα πρόνοιας, προσφέρει:

· Συμβουλευτική πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα πρόνοιας.

· Ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα, οικογένειες και ομάδες.

· Προσωρινή φιλοξενία σε ξενώνες σε άτομα που βιώνουν κάποια κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

· Προσωρινή φιλοξενία γυναικών θυμάτων παράνομης εμπορίας και διακίνησης με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

· Συντονισμό και διαμεσολάβηση για πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης που προσφέρονται από άλλους φορείς, μη κερδοσκοπικές εταιρίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στόχος του Ε.Κ.Κ.Α. επίσης είναι να προωθήσει σε εθνικό επίπεδο το συντονισμό των δράσεων πρόνοιας και να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας Υπηρεσιών Πρόνοιας του οποίου ο κωδικός τίτλος είναι «e-pronoia».

Γνωρίζοντας ότι η ημέρα κατά της Σωματικής Τιμωρίας Ανηλίκων, πέρα από το ψυχαγωγικό έχει κυρίως εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ενημέρωση και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του προσωπικού των Υπηρεσιών σας.

Στόχος είναι να διαδοθεί το μήνυμα της ημέρας αυτής για ένα καλύτερο αύριο των παιδιών όλου του κόσμου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εορτασμός Αγίου Ιωάννη-Βαπτιστή Δελασάλ

San Juan Bautista de la SalleΤην Κυριακή, 19 Μαΐου 2013, στις 10.00΄ π.μ. θα γίνει λειτουργία, με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Ιωάννη-Βαπτιστή Δελασάλ, στην Καθολική εκκλησία (Φράγκων 19).

Όσοι επιθυμούν και μπορούν παρακαλούμε να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Ιδρυτή των λασαλιανών σχολείων.

Από τη Διεύθυνση του Κολεγίου