Παγομπογιές και εικαστική δημιουργία

Αξιοποιώ τα αποτελέσματα του πειράματός μου, τις παγομπογιές και δημιουργώ εικαστικά, ζωγραφίζοντας δοκιμαστικούς σωλήνες.