Η pizza των σχημάτων

Τα προνήπια αναγνώρισαν και κόλλησαν σε ένα χάρτινο πιάτο τα διάφορα σχήματα. Έπειτα, μέτρησαν και συμπλήρωσαν τους κατάλληλους αριθμούς δίπλα από τα αντίστοιχα σχήματα. Με αυτό τον τρόπο, εξασκήθηκαν στην αριθμητική, τη γεωμετρία και τη γραφή!

Προνήπια 1 & 2