"Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι"

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης, οι μαθητές των προνηπίων έπαιξαν με φασόλια μαθαίνοντας τη γνωστή παροιμία. Ακόμη, γνώρισαν τα κέρματα του νομίσματος του Ευρώ και μεταμορφώθηκαν και οι ίδιοι σε κέρματα και κουμπαράδες μέσα από ένα ψυχοκινητικό παιχνίδι.

Προνήπια 1 και 2