Ο Πύργος

Στον όμιλο του σκάκι μάθαμε για τον Πύργο. Ο Πύργος  είναι ένα από τα κομμάτια στο σκάκι. Είναι λιγότερο ισχυρός από την βασίλισσα, αλλά ισχυρότερος από τον ίππο ή τον αξιωματικό (η βασίλισσα και ο πύργος χαρακτηρίζονται και βαριά κομμάτια). Κάθε παρτίδα σκάκι ξεκινά με κάθε παίκτη να έχει δύο πύργους, τοποθετημένους στις γωνίες της σκακιέρας (στα τετράγωνα α1 και θ1 για τα λευκά και στα τετράγωνα α8 και θ8 για τα μαύρα).

Όμιλος σκάκι Νηπιαγωγείου