1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Αυτομέριμνα - Προστατεύω τον εαυτό μου

Τα Νήπια ήρθαν σε επαφή με την εμπειρία της εξαφάνισης μέσα από υποθετικά σενάρια και περιπτώσεις μελέτης. Αποκόμισαν γνώσεις τις οποίες θα μπορούν να τις ανακαλούν και να τις εφαρμόζουν σε ανάλογες περιπτώσεις.