''Επικοινωνία με τους νέους φίλους μας στη Γαλλία''

Τα Νήπια 1&2 είχαν τη χαρά να επικοινωνήσουν με παιδιά από το Νηπιαγωγείο της Γαλλίας École Maternelle Jean-Claude Fourquez, που βρίσκεται έξω από το Παρίσι. Μιλήσαμε για τις cartes postales, για τους φίλους δια αλληλογραφίας ''correspondants''. Δημιουργήσαμε όμορφες κάρτες λέγοντας τα νέα μας και ζωγραφίσαμε για τους νέους μας φίλους.    

Νήπια 1 & 2