Οι πρώτες μας νότες

Στον όμιλο της μουσικής μαθαίνουμε με βιωματικό τρόπο τις πρώτες μας νότες και παίζουμε πολλά παιχνίδια πάνω στο πεντάγραμμο της τάξης μας.

Όμιλος Μουσικής Προπαιδείας Νηπιαγωγείου