"Μικροί επιστήμονες εν δράση"

Τα αστεράκια πειραματίζονται. Από τα τρία βασικά χρώματα προκύπτουν και τα δευτερεύοντα με ένα μαγικό τρόπο!