Λασαλιανές Ημέρες Ειρήνης - Νήπια 2

Τα Νήπια 2 του Κολεγίου γιόρτασαν τις Λασαλιανές Ημέρες Ειρήνης και προσέγγισαν την έννοια βιωματικά και διαθεματικά.