Παιχνίδια με την Ειρήνη

Τα προνήπια του σχολείου μας έπαιξαν με την ειρήνη ως έννοια, ως λέξη, ως εικόνα, ως σκέψη και δοκίμασαν να βιώσουν την Ειρήνη με τον εαυτό τους και τους άλλους προσπαθώντας να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Προνήπια 1 και 2