Παγκόσμιες Λασαλιανές Ημέρες

Αγαπάμε την Ειρήνη και την απεικονίζουμε με το σύμβολο της ομάδας μας, την καρδιά.

Νήπια 1