Σεπτέμβρης - Bonne rentrée !

Η φανταστική χρονιά στο Νηπιαγωγείο ξεκινά και στα γαλλικά με διάφορες δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να αποτυπώσουν εμπειρίες ζωής αναφορικά με τις ήπιες δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν προκειμένου οι μικροί μας μαθητές να γνωρίσουν πολύπλευρα τον εαυτό τους. 

“Monsieur Lapin”, "Coucou c'est moi!"

"J'aime le français !", “Patricia cherche-moi ! ”

Με πολλά παιχνίδια αλλά και ποιήματα σας ευχόμαστε Bonne rentrée ! Καλή σχολική χρονιά!

Νήπια & Προνήπια