Οι αισθήσεις... παίζοντας με την αφή.

Αναγνωρίζουμε την αίσθηση της αφής παίζοντας με πολλά και διαφορετικά υλικά. Απαλά και σκληρά, ανάγλυφα και λεία είναι μόνο μερικές από τις κατηγορίες που χωρίζουμε τα υλικά μας.
Παιδικός Σταθμός 3