Επιπλέει ή βυθίζεται;

Άραγε ποια αντικείμενα βυθίζονται και ποια επιπλέουν; Πειραματιστήκαμε με διάφορα αντικείμενα, κάναμε υποθέσεις και καταλήξαμε σε συμπεράσματα ανάλογα με το υλικό και το βάρος τους. 
Νήπια 2