Μαθαίνουμε για το πλαστικό χρήμα

Τι είναι το πλαστικό χρήμα; Τα Προνήπια παρατήρησαν πιστωτικές κάρτες από διάφορες ελληνικές τράπεζες και έμαθαν για τον τρόπο χρήσης τους στα μηχανήματα POS.
Προνήπια 1 &2