Η Μόνα Λίζα και ο κήπος των συναισθημάτων!

Παρατηρούμε τον πίνακα «Μόνα Λίζα», του γνωστού ζωγράφου Leonardo da Vinci και σχολιάζουμε την έκφρασή της. Στη συνέχεια, τα αστεράκια τοποθετούν τα πρόσωπά τους πίσω από μία εικόνα της Μόνα Λίζα, από την οποία λείπει το στόμα. Τα αστεράκια παίρνουν την έκφραση που πιστεύουν ότι είχε η Μόνα Λίζα και αιτιολογούν την επιλογή τους.
Παιδικός Σταθμός 1