Μια βαλίτσα από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank στην τάξη μας

Μια τεράστια βαλίτσα έφτασε στην τάξη μας! Τι μπορεί να περιέχει μέσα; Από πού μας την έστειλαν και γιατί; Παρατηρήσαμε το σήμα που ήταν τυπωμένο στη βαλίτσα, τι μας θυμίζει; Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να βγάζουμε τα πράγματα από μέσα…
Προνήπια 1 & 2