Ακολουθία των γραμμάτων

Σε χαρτί του μέτρου παρουσιάζουμε τα κεφαλαία γράμματα σε τυχαία σειρά. Τα παιδιά καλούνται να τα αναγνωρίσουν, να τα παρουσιάσουν στην ομάδα τους και να τα τοποθετήσουν σε μαγνητικό πίνακα με τη σωστή ακολουθία της Αλφαβήτου.
Νήπια 1