Τα Νήπια ταξιδεύουν στη Διατροφοχώρα του Ολυμπιακού Μουσείου

Ποια η σχέση της διατροφής με την υγεία μας; Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες; Τα Νήπια έγιναν μάγειρες στην κουζίνα του Ολυμπιακού Μουσείου και έμαθαν τα μυστικά της υγιεινής διατροφής.
Νήπια 1 & 2