Ταξίδι στη χώρα του 6

Τα αστεράκια ταξιδεύουν στη χώρα του έξι. Εκεί, ζει ο βασιλιάς του πάγου, όπου η χώρα  του είναι παγωμένη και κανείς δεν μπορεί να περπατήσει, παρά μόνο να πετάξει. Τα αστεράκια σηκώνονται και διασχίζουν τον αριθμό έξι «πετώντας». Μόλις το καταφέρουν αυτό, συναντούν  τον βασιλιά που τους δίνει μία εντολή. Πρέπει να γεμίσουν το βασίλειό του με έξι παιχνίδια – θησαυρούς από την τάξη μας.
Παιδικός Σταθμός 1