Μαθαίνω παίζοντας με τα ζώα

Μαθαίνω παίζοντας με τα ζώαΈνα παζλ με ζώα του αγροκτήματος έδωσε το έναυσμα ώστε να συνδυάσουμε φωνολογική επίγνωση και γραφή. Τα παιδιά, αφού ολοκλήρωναν το παζλ κάθε ζώου, έλεγα το όνομά του και το έγραφαν στον πίνακα. Ακολουθούσε η φωνολογική επίγνωση της λέξης και τα παιδιά έγραφαν με κιμωλίες το όνομα του ζώου στο πάτωμα.

Νήπια 1