Μεταφορικές συμμετρίες

Μπορούμε να βρούμε τον άξονα συμμετρίας στα μέσα μεταφοράς; Σ’ αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, τα παιδιά καλούνται να χωρίσουν εικόνες διαφόρων μέσων μεταφοράς ακριβώς στη μέση, να τις διπλώσουν και να παρατηρήσουν τη συμμετρία τους. Κατόπιν, τα κόβουμε στο σημείο που είναι διπλωμένα και προτρέπουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν το κατάλληλα κομμάτια για κάθε μεταφορικό μέσο και να τα κολλήσουν σε ένα μεγάλο χαρτόνι κανσόν.

μεταφορικές συμμετρίες (1)μεταφορικές συμμετρίες (2)

Νήπια 2