Αγγλικά … χρώματα

Οι μαθητές του Παιδικού Σταθμού μαθαίνουν τα χρώματα στα Αγγλικά και δημιουργούν με αυτά το ουράνιο τόξο.

ουράνιο τόξο (1)ουράνιο τόξο (2)

Τμήμα Αγγλικών