Ένα παράξενο ζωάκι… το σαλιγκαράκι!

Γράμματα γράφει,
γραμματικός δεν είναι.
Σαμάρι φοράει,
γάιδαρος δεν είναι.
Κέρατα έχει,
βόδι δεν είναι.

Τι είναι; Το σαλιγκάρι.

Τα Προνήπια 2 συγκέντρωσαν πληροφορίες και παρατήρησαν εικόνες για αυτό το παράξενο ζωάκι, που αγαπάει τόσο τη βροχή. Αναγνωρίσαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τέλος έφτιαξε ο καθένας το δικό του σαλιγκάρι από πηλό.

φτιάχνω το δικό μου σαλιγκάρι (1)φτιάχνω το δικό μου σαλιγκάρι (2)φτιάχνω το δικό μου σαλιγκάρι (3)φτιάχνω το δικό μου σαλιγκάρι (4)

Προνήπια 2