Άσκηση σεισμού στο Νηπιαγωγείο

Την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, τα νήπια και τα προνήπια του Le Petit La Salle, πραγματοποίησαν την πρώτη τους άσκηση σεισμού. Η σειρήνα του σχολείου χτύπησε και τα παιδιά πήραν τις θέσεις προστασίας, σε περίπτωση σεισμού, στη συνέχεια βγήκαν ήρεμα στον προαύλιο χώρο του σχολείου και συγκεντρώθηκαν ανά τμήμα σε γραμμούλες.

Αν και πολύ μικροί, τα καταφέρανε περίφημα!

άσκηση σεισμού (1)άσκηση σεισμού (2)άσκηση σεισμού (3)άσκηση σεισμού (4)

Νήπια & Προνήπια