Συναισθήματα

«Είμαι χαρούμενος όταν …», «Είμαι θυμωμένος όταν …», «Είμαι στενοχωρημένος όταν …»

Τα αστεράκια, μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνουν τα συναισθήματα. Τι είναι η λύπη; Πότε αισθάνομαι χαρούμενος; Πως είμαι όταν νοιώθω θυμωμένος;

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνώ πως:

Όσα νοιώθω δικά μου είναι, η λύπη, η χαρά, ο θυμός μου.

Νοιώθω μια έτσι και μια αλλιώς, μα νοιώθω πάντα ο εαυτός μου!

συναισθήματα (1)συναισθήματα (2)

συναισθήματα (3)συναισθήματα (4)

Παιδικός Σταθμός 1