Παίζουμε πάνω-κάτω-μέσα-έξω

Στα Προνήπια 2 διασκεδάσαμε παίζοντας με τις χωροχρονικές έννοιες: πάνω, κάτω, μέσα και έξω. Χωριστήκαμε σε ζευγαράκια και εξασκηθήκαμε με τα στεφάνια μας στον εντοπισμό αυτών των εννοιών.

έξωκάτω

μέσαπάνω

Προνήπια 2