Έφτασε η ώρα για σπορά!

ώρα για σπορά (2)Οι μικροί γεωργοί του ΔΕΛΑΣΑΛ ξεκινούν τις αγροτικές τους εργασίες. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή να φυτέψουν. Κατόπιν, θα τοποθετήσουν τα φυτά τους στο κατάλληλο σημείο, με φως και αέρα. Θα παρακολουθούν καθημερινά την ανάπτυξή τους με αγάπη και θα τα ποτίζουν όποτε αυτό θα κρίνεται αναγκαίο.

ώρα για σπορά (1)ώρα για σπορά (3)

Νήπια 1