Μαθηματική γραμμή

Στα πλαίσια των μαθηματικών γνωρίσαμε την ευθεία, καμπύλη, πλάγια, τεθλασμένη και ζιγκ – ζαγκ γραμμή. Εξασκηθήκαμε στην ισορροπία και περπατήσαμε επάνω στις γραμμές που σχηματίσαμε παίζοντας με τα χρωματιστά κορδόνια της τάξης μας.

μαθηματική γραμμή (1)μαθηματική γραμμή (2)

μαθηματική γραμμή (3)

Νήπια 1