Μπλε και άσπρο

Με μπλε και άσπρο

τη σημαία θα φτιάξω

είμαι ελληνόπουλο

δυνατά θα το φωνάξω!!

μπλε και άσπρο (1)μπλε και άσπρο (2)μπλε και άσπρο (3)

Παιδικός Σταθμός 2