Μικροί Φασουλήδες

Φασουλής κρυμμένος στο κουτί,
αν τ' ανοίξεις ψηλά θα πεταχτεί!

φασουλήδες (1)φασουλήδες (2)φασουλήδες (3)

Θεατρικό Παιχνίδι 2
Πέννυ Γραικού
Θεατρολόγος