Βιβλία και συναισθήματα

Καθώς μάθαμε τι σημαίνει ξεφυλλίζω ένα βιβλίο και το εφαρμόσαμε, παρατηρήσαμε την αρίθμηση των σελίδων. Ακόμη, παρατηρήσαμε άλλα βιβλία να έχουν αρίθμηση και άλλα όχι. Έτσι λοιπόν χωριστήκαμε σε τρείς ομάδες. Κάθε ομάδα επεξεργάστηκε ένα βιβλίο, καταμέτρησε τις σελίδες, έγραψε τον αριθμό των σελίδων σε χαρτί και τέλος συγκρίναμε: Ποιό βιβλίο έχει τις ποιο πολλές σελίδες; Ποιό είναι το βιβλίο με τις λιγότερες;

α. επεξεργασία βιβλίων 1α. επεξεργασία βιβλίων 2

Στη συνέχεια, με αφορμή το βιβλίο που διαβάσαμε, αρχίσαμε να συζητάμε για τα συναισθήματα που έχουμε και τους τρόπους που τα εκφράζουμε. Έτσι τα παιδιά προσπάθησαν αρχικά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με το πρόσωπο και έπειτα με το πρόσωπο αλλά και το σώμα.

Τέλος, χωρίστηκαν σε δυάδες και προσπάθησαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μόνο με το σώμα τους, φορώντας μάσκες.

Τα συναισθήματα που εκφράσαμε ήταν η λύπη, ο θυμός, το άγχος και ο ενθουσιασμός.

άγχοςενθουσιασμός

θυμόςλύπη

Νήπια 2