Βήτα όπως βυθίζω

Παρατηρήσαμε ότι η λέξη βυθίζω ξεκινά από «Β,β». Έτσι, λοιπόν, συζητήσαμε για το αντίθετό της και για υλικά που βυθίζονται ή επιπλέουν. Τα παιδιά έδειξαν έντονο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον, ξεκίνησαν να επιχειρηματολογούν και να συζητούν. Έτσι κάναμε ένα πείραμα στο οποίο αποδείξαμε τις υποθέσεις μας. Τέλος, κάναμε μία λίστα στην οποία καταγράψαμε και ζωγραφίζαμε ποιά υλικά παρατηρήσαμε να βυθίζονται και ποιά να επιπλέουν.

βήτα όπως βυθίζω (1)βήτα όπως βυθίζω (2)

Νήπια 2