Μια μέρα στην Κοκκινοχώρα

Σε μια Κοκκινοχώρα

καλή ώρα σαν και τώρα

κόκκινα βαφτήκαν όλα

το φαΐ και η κατσαρόλα!!!

Τα κοκκινο – αστεράκια γνωρίζουν το κόκκινο χρώμα μέσα από μια βόλτα στην «Κοκκινοχώρα»!

βόλτα στην  Κοκκινοχώρα (1)βόλτα στην  Κοκκινοχώρα (2)

βόλτα στην  Κοκκινοχώρα (3)βόλτα στην  Κοκκινοχώρα (4)

Παιδικός Σταθμός 1