Η Βασιλοπούλα

Ήτανε μια βασιλοπούλα, που ήτανε όμορφη πολύ,
παλιά, πολύ παλιά, που ήτανε όμορφη πολύ.

Να μια μάγισσα κακή, έδωσε άσχημη ευχή,
παλιά, πολύ παλιά, έδωσε άσχημη ευχή.

Και τότε η βασιλοπούλα, για 100 χρόνια δεν ξυπνά,
παλιά, πολύ παλιά, για 100 χρόνια δεν ξυπνά.

Και το παλάτι γύρω κλείνει, απ’ τις πολλές τριανταφυλλιές,
παλιά, πολύ παλιά, απ’ τις πολλές τριανταφυλλιές.

Μα ένας πρίγκιπας τις κόβει, και προχωρεί μες απ’ αυτές,
παλιά, πολύ παλιά, και προχωρεί μες απ’ αυτές.

Τότε χαρές και πανηγύρια και ξεφαντώματα τρελά,
παλιά, πολύ παλιά, και ξεφαντώματα τρελά.

12

34

56

Παιδικός Σταθμός 1