Πως γράφεται η λέξη ΛΑΒΑ;

Τα προνήπια, χρησιμοποιώντας τη συνεργατική μάθηση, κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα γράμματα και να τα τοποθετήσουν σε σωστή σειρά για να δημιουργηθεί η λέξη ΛΑΒΑ.