Εγκέφαλος και Συναισθήματα

Τα προνήπια ήρθαν σε επαφή με την κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων. Γνωρίσαμε από που προέρχονται τα συναισθήματα και πως λειτουργούν βιολογικά στο σώμα μας, μέσω των τεχνικών «hand model brain» και το «Σπίτι του Εγκεφάλου». Αυτές οι τεχνικές της κοινωνικής συναισθηματικής εκπαίδευσης βοηθούν τα παιδιά να γνωρίζουν τον εαυτό τους και να πιστεύουν σε αυτόν αλλά και να συμμετέχουν αρμονικά σε ένα σύνολο, τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό και στο φιλικό / εξωσχολικό.