Τα προνήπια γνωρίζουν τον κύκλο του νερού!

Μέσα στο πρώτο εργαστήριο δεξιοτήτων της χρονιάς, γνωρίσαμε τα 4 στάδια του κύκλου του νερού, την εξάτμιση, τη συμπύκνωση, τη βροχόπτωση και τη συγκέντρωση. Έπειτα, ολοκληρώσαμε μια κατασκευή, όπου χρωματίσαμε ένα χάρτινο πιάτο και κολλήσαμε στη σωστή σειρά τα στάδια.