Ο καμβάς με τις Αστεροευθείες

Τα Αστεράκια μας γίνονται καλλιτέχνες και καλούνται να φτιάξουν το δικό τους έργο τέχνης επάνω στον μαύρο καμβά, που θα γεμίσει με πολύχρωμες ευθείες. 

Αστεράκια 1