Πώς γράφεται η ειρήνη;

Χωριστήκαμε σε μικρές ομάδες και προσπαθήσαμε να γράψουμε συνεργατικά τη λέξη ΕΙΡΗΝΗ σε ένα χαρτόνι. Ο καθένας έγραφε από ένα γράμμα της λέξης και έδινε τον μαρκαδόρο στον διπλανό του για να συνεχίσει τη λέξη. Προσέχαμε να παρατηρήσουμε το γράμμα που ακολουθεί και την πορεία της λέξης, για να τη γράψουμε σωστά.