Όμιλος Yoga Νηπιαγωγείου

Ενισχύουμε αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, αγάπη προς τον εαυτό μας και τους άλλους, asanas, ομαδικότητα, ψυχαγωγία, χαμόγελο.