"Ο Σωματούλης"

Τα μελισσάκια γνωρίζουν τα μέλη του σώματος και με τη βοήθεια ενός συμμαθητή τους, φτιάχνουν το Σωματούλη. Στη συνέχεια, παίρνουν τις κιμωλίες και του δίνουν χρώμα. 

ΠΣ3